#275 Hành Trình ngày 01/10/2020 – 365 ngày, 15/8 Âm mừng Tết trung thu: Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu và một tương lai mới sẽ mở ra dành cho bạn.

Bất kể bạn là ai, hoặc bất kể điều gì đã xảy ra, hãy luôn luôn vui vẻ. Hãy vui vẻ bởi vì bạn đang ở đây. Bạn đang ở đây, trong một thế giới tươi đẹp; và tất cả những gì tươi đẹp đều có thể được tìm thấy trong thế giới này…
Hãy cứ vui vẻ, và bạn sẽ luôn luôn vui vẻ. Sẽ luôn có những lý do tốt hơn để cảm thấy vui vẻ. Bạn sẽ có thêm ngày càng nhiều thứ khiến bạn vui vẻ. Năng lượng của ánh sáng vui vẻ là rất lớn, đặc biệt là ánh sáng vui vẻ của con người. Nó có thể thay đổi mọi thứ, chuyển đổi mọi thứ, tái tạo mọi thứ, và khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp đúng như bản chất của nó trong hiện tại. Hãy cứ vui vẻ, và số phận của bạn sẽ thay đổi; một cuộc sống mới sẽ bắt đầu và một tương lai mới sẽ mở ra dành cho bạn.


CHRISTIAN D. LARSON (1874-1954)

275 Hành Trình ngày 01/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 02/10/2019 – 365 ngày: Vì sao người xưa dạy: Tiết kiệm là thêm Đức, xa xỉ là đại ác ?


Trả lời