#005 Hành Trình ngày 05/1/2021 – 365 ngày: Bạn có vội vã và sợ bị trễ giờ không?


Nếu bạn đang vội vã hay gấp gáp, thì hãy hiểu rằng những suy nghĩ và hành động đó đều phát xuất từ nỗi lo sợ (sợ bị trễ) và bạn đang “định hướng” cho những điều tồi tệ sắp xảy ra với mình.

Khi bạn cứ tiếp tục vội vã như thế, thì bạn sẽ thu hút những đều tồi tệ đến, hết điều này đến điều khác trong suốt hành trình của bạn. Không chỉ có vậy, quy luật hấp dẫn cũng sẽ “định hướng” thêm những tình huống trong tương lai khiến cho bạn tiếp tục gấp gáp và vội vã như thế.

Bạn cần phải chấm dứt chuyện đó và chuyển hướng bản thân ra khỏi tần số ấy. Vậy nên, nếu bạn không muốn kêu gọi những điều tồi tệ đến với mình, hãy dành một vài phút và thực hiện chuyển hướng cho bản thân.


005 Hành Trình ngày 05/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 05/1/2020 – 365 ngày: Cảnh giới càng cao cần trí huệ càng lớn, người mưu cầu đại sự ắt cần coi trọng điều này.Viết một bình luận