#004 Hành Trình ngày 04/1/2021 – 365 ngày: Sự nguy hại của lời phàn nàn
Nếu bạn phàn nàn, thì quy luật hấp dẫn sẽ thu hút thật mạnh mẽ thêm nhiều tình huống khác đến với cuộc sống của bạn, khiến bạn phải phàn nàn thêm nữa. 

Nếu bạn lắng nghe người khác phàn nàn và tập trung vào điều đó, hoặc đồng cảm với họ, hoặc đồng tình với họ, thì trong thời điểm ấy, bạn đang tự mình thu hút thêm nhiều tình huống khiến bạn phải phàn nàn nữa!004 Hành Trình ngày 04/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 04/1/2020 – 365 ngày: 6 nguyên tắc ứng xử cao minh: Giàu sang quý ở nhân từ, nghèo khổ hay ở khí phách.


Viết một bình luận