CỬA CHÍNH NẰM DƯỚI DẦM NGANG:

CỬA CHÍNH NẰM DƯỚI DẦM NGANG:

1/. Nguy hại: Người trong nhà khó phát huy được tài trí, suốt đời khó có thể tiến thân được.


2/. Phương pháp hoá giải: – Lắp thêm trần giả ở xung quanh dầm ngang, để
dầm ngag bị giấu vào trong. _ Dùng dây đỏ treo hai cây sáo trúc trên dầm ngang

Viết một bình luận