HÀNH LANG HẸP, CỬA CHÍNH KHÔNG MỞ LỚN ĐƯỢC:

HÀNH LANG HẸP, CỬA CHÍNH KHÔNG MỞ LỚN ĐƯỢC:

1/. Nguy hại: – Không khí lưu thông  không thuận, nạp khí không đầy đủ, vận khí trong nhà không ổn.

2/. Phương pháp hoá giải: – Treo gương đồng mặt lõm vào cửa, giúp hấp thu
vận khí bên ngoài vào nhà.

Viết một bình luận