CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN CỬA SỔ VÀ SÂN PHƠI:

CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN CỬA SỔ VÀ SÂN PHƠI:

1/. Nguy hại: – Không khí vào trong nhà sẽ đi thẳng ra ngoài, khó tụ khí,


2/. Phương pháp hoá giải: – Đặt tấm bình phong ở giữa cửa chính và cửa sổ.

Viết một bình luận