Hành Trình 188 ngày 08/07/2017 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

 

Bạn thật sự muốn điều gì? Kết quả mà bạn mong muốn là gì? Nhiệm vụ của bạn là luôn bám vào những suy nghĩ về kết quả mình mong muốn, và cảm nhận về kết quả đó như thể nó đã xuất hiện ở đây, ngay bây giờ. Đó chính là nhiệm vụ của bạn. Việc điều đó sẽ xảy ra NHƯ THẾ NÀO là công việc của Vũ trụ. Có rất nhiều người mắc phải sai lầm tại điểm này và cố gắng tìm hiểu chi tiết xem việc nó sẽ xảy ra "như thế nào"

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

Có một người muốn đến học tại ngôi trường đại học với mức học phí đắt đỏ, và thế là họ cố gắng tìm hiểu xem mình cần làm như thể nào để có đủ tiền đi học. Nhưng kết quả họ nhắm đến là được học tại trường đó. Và người đó chỉ cần tập trung vào việc được đến học tại ngôi trường này – đây chính là nhiệm vụ của họ.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Hãy tập trung vào kết quả và cho phép Vũ trụ sử dụng vô vàn những cách thức của nó để khiến điều ấy trở thành sự thật.. 

Viết một bình luận