Hành Trình 321 ngày 17/11/2017 – 365 ngày.

Phần lớn mọi người chỉ có những mong đợi về sức khỏe một khi họ có vấn đề sức khỏe, nhưng bạn có thể định hướng để có được sức khỏe hoàn hảo vào bất cứ lúc nào. Mỗi ngày, hãy sử dụng sức mạnh của sự định hướng để hình dung ra bản thân mình luôn mạnh khỏe và tốt đẹp.

Định hướng cho sức khỏe của bạn và định hướng cho sức khỏe của người khác.

Viết một bình luận