#⭐️ 073 Hành Trình ngay 14/3/2023 – 365 ngày: Lời nói từ minh nói giá trị

Nâng cao lời nói của bạn, không phải giọng nói của bạn. Mưa làm cho hoa mọc chứ không phải sấm sét.


#⭐️ 073 Hành Trình ngay 14/3/2023 – 365 ngày, đã qua năm 2022 – ngày 14/3/2022 – 365 ngày: Giữ tâm trạng ổn định chính là đạo dưỡng sinh.


Viết một bình luận