#081 Hành Trình ngày 22/3/2021 – 365 ngày: Sự khác biệt trong Ý nghĩa của từ NẾU và từ KHI.


Từ “Nếu” có mang một tần số nghi ngờ rất mạnh mẽ. Khi đang nghĩ hoặc nói về những điều mình muốn, hãy loại bỏ từ “Nếu” ra khỏi tự điển của bạn. 

Bạn có nhận thấy rằng mỗi khi nói từ “Nếu”, đó là khi bạn đang không tin tưởng rằng điều mình muốn đã trở thành sự thật? 

Quy luật hấp dẫn không thể mang đến cho bạn thứ bạn mong muốn khi bạn phát ra sự nghi ngờ cùng với từ “Nếu”. 

Chỉ sử dụng từ “khi” để suy nghĩ và nói về những điều bạn muốn: “Khi điều này xảy ra”, “Khi tôi làm điều này”, “Khi tôi ở đó”, “Khi nó đến”, “Khi tôi có được nó”. KHI, KHI, KHI!



081 Hành Trình ngày 22/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 21/3/2020 – 365 ngày: Đời người bể dâu, lãng quên tất cả liệu có tốt?


Viết một bình luận