#130 Hành Trình ngày 10/05/2019 – 365 ngày.

Bạn có trách nhiệm với cuộc sống của mình, và khi bạn chịu trách nhiệm cho tất cả những sai lầm trong quá khứ, mà không hề trách móc hay đổ lỗi cho bản thân, thì đó là bằng chứng cho thấy bạn đã chuyển hướng được nhận thức của mình, rằng bạn đang nhìn thấy sự thật nguyên bản trong cuộc sống và nhìn thấy được quy luật hấp dẫn.

Và với nhận thức mới này, bạn sẽ tự động thu hút được một cuộc sống mà mình xứng đáng.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 130 ngày 10/5/2018 – 365 ngày.
Làm việc mình đam mê thì quá dễ, nhưng cái khó của người thành công là 'năng lực bám trụ cả những điều mình ghét'

Trả lời