Hành Trình 211 ngày 31/07/2017 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu, Địa Ốc Thời Đại, ngovanhieu.net, diaocthoidai.com

Dù bạn muốn mang điều gì đến với cuộc sống của mình, thì bạn phải CHO ĐI điều ấy.

 

Bạn muốn có được tình yêu? Hãy cho đi điều ấy. Bạn muốn có được sự trân trọng? Hãy cho đi điều ấy. Bạn muốn có được sự thấu hiểu? Hãy cho đi điều ấy. Bạn muốn có được niềm vui và hạnh phúc? Hãy cho những người khác điều ấy.

Bạn có khả năng cho đi rất rất nhiều tình yêu, sự trân trọng, sự thấu hiểu và hạnh phúc đến rất nhiều người, trong mỗi ngày!

Viết một bình luận