#👉 215 Hành Trình ngày 04/8/2021 – 365 ngày: Điều bạn tự nói với bản thân, sẽ xảy ra!”Khi bạn đã sắp xếp lại tâm trí mình và biết được mình muốn làm gì, hãy nói với bản thân mình hàng nghìn lần mỗi ngày, rằng bạn sẽ làm điều đó. Con đường lý tưởng nhất đưa bạn đến đó sẽ sớm xuất hiện. Bạn sẽ có được cơ hội mà mình hằng mong muốn.” CHRISTIAN D. LARSON (1874-1954)


215 Hành Trình ngày 04/8/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 02/7/2020 – 365 ngày: Cái ôm của con trai và vợ tôi là nhiên liệu tôi cần để tiếp tục chiến đấu với coronavirus.


Viết một bình luận