#358 Hành Trình ngày 23/12/2020 – 365 ngày: cách thức làm “mạnh hơn” tần số bạn phát ra vũ trụ.


Hãy bày tỏ sự biết ơn đối với thứ mà bạn mong muốn, trước cả khi nhận được nó, điều này sẽ tiếp thêm năng lượng cho mong muốn ấy và phát đi những tín hiệu mạnh mẽ hơn đến với Vũ trụ.

358 Hành Trình ngày 23/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 24/12/2019 – 365 ngày: 5 đặc điểm quan trọng quyết định phúc tướng của một người


Viết một bình luận