#361 Hành Trình ngày 26/12/2020 – 365 ngày: Bạn đang vận dụng một Bí Mật vĩ đại
“Tất cả mọi người đều thực hiện hình dung tưởng tượng, dù họ có nhận thức được điều này hay không. Hình dung tưởng tượng là bí mật vĩ đại dẫn đến thành công.”


GENEVIEVE BEHREND (khoảng năm 1881 đến 1960)


361 Hành Trình ngày 16/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 27/12/2019 – 365 ngày: Làm người đừng quá cứng nhắc làm việc đừng quá tuyệt tình.Trả lời