#359 Hành Trình ngày 24/12/2020 – 365 ngày: Lựa chọn trạng thái cảm xúc của bạn.
Bất kể bạn đã tạo ra điều gì đối với cơ thể mình, thì bạn cũng luôn có thể thay đổi nó – cả bên trong lẫn bên ngoài. 


Hãy bắt đầu suy nghĩ những điều tích cực, hãy bắt đầu cảm thấy mọi thứ đang tốt đẹp. Tốt đẹp là một trạng thái của cuộc sống.


Bạn có khả năng “nhấn nút” chọn việc cảm thấy mọi thứ tốt đẹp. Hãy nhấn nút ấy ngay bây giờ và liên tục nhấn giữ nó, bất kể điều gì đã xảy ra đi chăng nữa.359 Hành Trình ngày 24/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 25/12/2019 – 365 ngày: Trăm nghe không bằng một thấy liệu có luôn đúng?


Viết một bình luận