#076 Hành Trình ngày 17/3/2021 – 365 ngày: Cách thức thực hành ĐỊNH tâm hiệu quả.
Để khiến tâm trí mình tĩnh tại, mỗi ngày hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại và hãy chỉ tập trung quan sát hơi thở của bạn. 

Hãy giữ cho tâm trí định lại quan sát thực tại của hơi thở nơi cánh mũi. Nhận diện ra hơi thở đi vào, hơi thở đi ra đúng với thực tại của nó. 

Khi bạn quan sát như vậy, một lúc nào đó tâm của bạn sẽ bay đi lang thang theo những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí của bạn. Khi đó hãy nhận diện ra tâm của bạn đang đi lang thang, và ý thức về hơi thở của bạn.

Một vài lần như vậy sẽ giúp cho bạn ĐỊNH lại được tâm và làm chủ được tâm.

Hãy thực hành điều này mỗi ngày và càng ngày bạn sẽ càng làm tốt việc này hơn. 

Bạn sẽ khiến tâm trí của mình không còn bất cứ gợn ý nghĩ nào trong vòng 5 giây, và sau đó là 10 giây, và sau đó là 20 giây.

Khi bạn có thể điều khiển tâm trí mình, khiến nó trở nên tĩnh lặng và tuân theo sự điều khiển của bạn, thì hãy tưởng tượng xem bạn sẽ có sức mạnh lớn đến mức nào để tạo ra được điều mình muốn.

076 Hành Trình ngày 17/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 16/3/2020 – 365 ngày: Người không tranh giành không phải người ngốc mà là người có phúc.


Viết một bình luận