#077 Hành Trình ngày 18/3/2021 – 365 ngày: Sự phản ánh của CẢM XÚC với suy nghĩ trong tâm.Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-48.png


Luôn luôn ghi nhớ rằng cảm xúc của bạn chính là sự thể hiện cho suy nghĩ của bạn. 

Cảm xúc sẽ nói cho bạn biết rằng liệu mình đang nghĩ đến những ý nghĩ tốt đẹp cho bản thân hay là đang nghĩ những điều không tốt. 

Nếu bạn có thể nhận thức ngày càng rõ hơn về việc mình cảm thấy như thế nào, thì bạn sẽ trở nên ngày càng ý thức hơn về việc mình đang suy nghĩ những điều gì. 

Cảm xúc của bạn đang không ngừng phát ra những thông điệp gửi đến bạn.

Hãy lắng nghe sự tồn tại của chính bạn!077 Hành Trình ngày 18/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 17/3/2020 – 365 ngày: Bớt so đo thiệt hơn, tâm sẽ càng mở rộng.


Viết một bình luận