#078 Hành Trình ngày 19/3/2021 – 365 ngày: Nơi vạn vật được kiến tạo.
“Mọi thứ đều được tạo ra từ tâm trí, và đối với những điều bạn tìm kiếm ở thế giới bên ngoài – thì vốn bạn đã sở hữu được chúng ở thế giới bên trong rồi. Không một ai có thể nghĩ một ý nghĩ tại thời điểm tương lai. Ý nghĩ của bạn về một điều gì đó sẽ tạo ra chính xác điều ấy.” 

GENEVIEVE BEHREND (1881-1960)078 Hành Trình ngày 19/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 18/3/2020 – 365 ngày: Bạn lúc thơm nồng là bạn Đắng, bạn lúc cay đắng là bạn Đời.


Viết một bình luận