Hành Trình 351 ngày 17/12/2017 – 365 ngày.

"Có một nguyên lý có thể mang đến cho ý nghĩ nguồn sức mạnh kỳ diệu và giúp nó tương tác với các đối tượng được nghĩ đến, từ đó có thể kiểm soát tất cả mọi trải nghiệm không mong muốn diễn ra với con người – nguyên lý ấy chính là quy luật hấp dẫn – tên gọi khác của quy luật tình yêu. Đây là một nguyên lý cơ bản và vĩnh cửu, có tác động đến mọi thứ, mọi hệ thống lý luận, mọi Tôn giáo và mọi ngành Khoa học. Quy luật tình yêu không hề có ngoại lệ. Chúng là những cảm xúc có thể mang đến sức mạnh cho ý nghĩ. Cảm xúc là mong muốn và mong muốn là tình yêu. Những ý nghĩ được nuôi dưỡng bởi tình yêu sẽ trở nên mạnh mẽ vô biên."

CHARLES HAANEL (1866-1949)

Viết một bình luận