#237 Hành Trình ngày 24/8/2020 – 365 ngày: Hãy tập trung vào việc tạo ra điều mình mong muốn.Việc của bạn là điều khiển chính mình. Khi bạn đang hoạt động hòa hợp với quy luật, thì không một ai có thể làm gián đoạn mối liên kết giữa bạn và Vũ trụ.Tuy nhiên, nếu như bạn nghĩ có một người nào đó có thể ngăn cản việc bạn có được điều mình mong muốn, thì khi ấy bạn đã chuyển đổi sang trạng thái tiêu cực. 

Hãy tập trung vào việc tạo ra điều mình mong muốn.Hãy tập trung vào việc tạo ra điều mình mong muốn.


Bạn là trung tâm tối cao của những hoạt động xảy ra trong cuộc sống của mình, và người đồng hành với bạn chính là Vũ trụ. 

Vì thế, không ai có thể ngăn cản quy trình sáng tạo của bạn#237 Hành Trình ngày 24/8/2020, đã qua năm 2019 ngày 25/08/2019 – 365 ngày: Đừng bao giờ nghĩ mình cao quý mà khinh thường người khác, đó chính là điều tối kỵ khi làm người.


1 bình luận về “#237 Hành Trình ngày 24/8/2020 – 365 ngày: Hãy tập trung vào việc tạo ra điều mình mong muốn.”

Viết một bình luận