Hành Trình 352 ngày 18/12/2017 – 365 ngày.

Hãy bày tỏ sự biết ơn đối với thứ mà bạn mong muốn, trước cả khi nhận được nó, điều này sẽ tiếp thêm năng lượng cho mong muốn ấy và phát đi những tín hiệu mạnh mẽ hơn đến với Vũ trụ.

Viết một bình luận