Hành Trình 353 ngày 19/12/2017 – 365 ngày.

Bất kể bạn đã tạo ra điều gì đối với cơ thể mình, thì bạn cũng luôn có thể thay đổi nó – cả bên trong lẫn bên ngoài. Hãy bắt đầu suy nghĩ những điều tích cực, hãy bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc là một trạng thái của cuộc sống. Bạn có khả năng "nhấn nút" chọn việc cảm thấy hạnh phúc. Hãy nhấn nút ấy ngay bây giờ và liên tục nhấn giữ nó, bất kể điều gì đã xảy ra đi chăng nữa. 

Viết một bình luận