Hành Trình 354 ngày 20/12/2017 – 365 ngày.

Nếu bạn luôn nghĩ rằng: "Tôi phải làm việc cật lực và vất vả để kiếm tiền", thì hãy từ bỏ ngay suy nghĩ ấy.

Khi nghĩ những điều như vậy, bạn đang phát đi tần số tương ứng, và điều này sẽ nhanh chóng trở thành tình huống thực tế trong cuộc sống mà bạn phải đối mặt.

Hãy làm theo lời khuyên của Loral Langemeier – thay thế điều ấy bằng suy nghĩ: "Tiền bạc đến với tôi dễ dàng và thường xuyên."

Trả lời