Hành Trình 355 ngày 21/12/2017 – 365 ngày.

"Tất cả mọi người đều thực hiện hình dung tưởng tượng, dù họ có nhận thức được điều này hay không. Hình dung tưởng tượng là bí mật vĩ đại dẫn đến thành công."

GENEVIEVE BEHREND (khoảng năm 1881 đến 1960)

Viết một bình luận