#295 Hành Trình ngày 21/10/2020 – 365 ngày: Đừng áp đặt ý chí của mình lên người khác.
Bạn không thể sử dụng quy luật hấp dẫn để áp đặt và chống lại ý chí cá nhân của một người nào đó. 


Nếu bạn suy nghĩ kỹ càng về điều này, và cụ thể là trong tình huống của các mối quan hệ lãng mạn, thì bạn chỉ có thể rút ra một kết luận như sau: ơn trời là quy luật đã hoạt động theo phương thức này.


Nếu nó không hoạt động như thế, thì một người nào đó có thể quyết định rằng bạn là tình yêu đích thực của đời họ, và sử dụng quy luật để áp đặt điều này lên bạn. 

Nhưng thực tế là họ không thể làm như thế, và bạn cũng không thể..295 Hành Trình ngày 21/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 22/10/2019 – 365 ngày: “Sao con không được ngồi lên đùi cha?”. Câu trả lời của ông bố khiến người đọc suy ngẫm


Viết một bình luận