#064 Hành Trình ngày 05/3/2021 – 365 ngày: Cách hạt giống được gieo mầm.


“Trong mỗi từ ngữ mà bạn nói ra, đều có một mầm năng lượng sẽ lan tỏa và thể hiện ra đúng theo định hướng trong từ ngữ của bạn, và cuối cùng nó sẽ trở thành một thực thể trong thế giới vật chất của bạn. Ví dụ như bạn cầu mong có được những điều vui vẻ. Hãy lặp đi lặp lại từ “vui vẻ” một cách âm thầm, kiên trì và đầy mạnh mẽ. Sự lặp đi lặp lại từ “vui vẻ” ấy sẽ tạo ra một xung động mạnh mẽ khiến cho mầm năng lượng vui vẻ bắt đầu lan tỏa và thể hiện ra trong thế giới vật chất, cho đến khi cuộc sống của bạn tràn ngập niềm vui. Đây không phải là chuyện hoang đường. Đây là sự thật.”

064 Hành Trình ngày 05/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 04/3/2020 – 365 ngày: Có một nét đẹp trong hôn nhân gọi là tu khẩu.


Viết một bình luận