Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 361 ngày 27/12/2017 – 365 ngày.

Vào khoảnh khắc mà bạn đưa ra yêu cầu, thật sự tin tưởng và nhận thức rõ rằng bạn đã có được thứ mình muốn trong một thế giới mà bạn chưa thể thấy được, thì cả Vũ trụ sẽ vận hành để mang điều ấy đến với thế giới mà bạn nhìn thấy được. Bạn phải hành động, nói và suy nghĩ như thể bạn đã có được nó ngay lúc này. Vì sao? Bởi vì Vũ trụ là một tấm gương, và quy luật hấp dẫn sẽ phản chiếu trở lại những suy nghĩ thường trực của bạn.

Trả lời