#⭐️212 Hành Trình ngày 31/7/2022 – 365 ngày: Giải phóng sự căng thẳng…. ngay bây giờ.
Bạn không thể mang điều mình muốn đến với cuộc sống nếu như bạn cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng hay bất kỳ sự áp lực nào cũng sẽ là thứ bạn phải loại bỏ ra khỏi hệ thống của mình.


Bạn phải rũ bỏ đi những căng thẳng – và đó là cách duy nhất để mang đến điều bạn muốn. Những cảm xúc của sự căng thẳng sẽ phát ra một tín hiệu rõ ràng cho thấy rằng bạn đang KHÔNG có được những điều mình muốn.


Sự căng thẳng hay những áp lực chính là dấu hiệu của việc thiếu niềm tin, và vì vậy, hãy rũ bỏ tất cả chúng, những gì bạn cần phải làm là gia tăng niềm tin của mình!

Hành Trình ngày 31/7/2022 – 365 ngày, đã qua năm 2021 – 365 ngày, ngày 01/8/2021 – 365 ngày: Giải phóng sự căng thẳng…. ngay bây giờ


Viết một bình luận