Hành Trình 53 ngày 23/02/2017 – 365 ngày: Liệu mình có đang rộng mở để đón nhận, Vũ trụ đang di chuyển mọi thứ thông qua từng con người và từng tình huống trong cuộc sống để mang đến thứ bạn muốn.

Hành Trình 53 ngày 23/02/2017 – 365 ngày.
Dưới đây là danh sách những điều bạn cần kiểm tra lại để đảm bảo bạn đang rộng mở mọi khả năng để đón nhận:

Bạn có nhận những lời khen tặng một cách thoải mái không? Bạn có nhận những món quà bất ngờ với tâm trạng dễ dàng không? Bạn có chấp nhận sự giúp đỡ của người khác khi họ đề nghị không? Bạn có chấp nhận việc một người bạn trả tiền cho bữa trưa của mình không?

Có những việc rất nhỏ, nhưng nó sẽ giúp bạn biết được liệu mình có đang rộng mở để đón nhận hay không. Hãy nhớ rằng, Vũ trụ đang di chuyển mọi thứ thông qua từng con người và từng tình huống trong cuộc sống để mang đến thứ bạn muốn.

Trả lời