Hành Trình 86 ngày 28/03/2017 – 365 ngày: Hạnh phúc là một trạng thái của sự tồn tại, và nó đến từ bên trong bạn. 

Hành Trình 86 ngày 28/03/2017 – 365 ngày.

Hạnh phúc là một trạng thái của sự tồn tại, và nó đến từ bên trong bạn. Theo quy luật hấp dẫn, nếu bạn muốn có được thứ gì đó từ bên ngoài, thì bạn phải sở hữu được nó ở bên trong trước.

Có thể bạn chọn trở nên hạnh phúc ngay bây giờ, hoặc có thể bạn đang viện ra các lý do để không chọn việc trở nên hạnh phúc. Nhưng quy luật không chấp nhận bất cứ lý do nào cả!

Viết một bình luận