#285 Hành Trình ngày 11/10/2020 – 365 ngày: Mọi điều tốt đẹp đã xảy ra – là do bạn mang chúng đến
Hãy nghĩ về tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Và lúc này, hãy nhận thức rằng chính bạn đã mang tất cả chúng đến với cuộc sống của mình.Những ý nghĩ và cảm xúc của bạn đã di chuyển nguồn năng lượng của Vũ trụ để mang tất cả những thứ tốt đẹp ấy đến với mình.Bạn là một sự sống đầy sức mạnh.


285 Hành Trình ngày 11/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 12/10/2019 – 365 ngày: Cuộc đời này, biết bao người đã thua bởi một chữ “đợi”…


Viết một bình luận