Hành Trình 360 ngày 26/12/2017 – 365 ngày.

Hanh-trinh360-365ngay-

Không một điều gì có thể đến với cuộc sống của bạn, trừ khi bạn thực hiện kêu gọi nó đến với mình thông qua những suy nghĩ chủ đạo thường trực.

 

 

SỐng ….đừng nhìn sai trái của người khác để đem ra phê bình hay tranh luận với những người hàng xóm

Mỗi cây ….mỗi hoa…mỗi người …mỗi cảnh không ai giống ai vì vậy đừng soi mói chuyện của ai !

SỐng ….đừng nhìn lỗi lầm của người khác mà quên đi chính bản thân mình cũng có biết bao lầm lỗi

SỐng ….đừng kiểm điểm người khác như thế này …thế kia …thế nọ thay vì tự kiểm điểm chính mình và sửa đổi để trở nên tốt hơn…

Nếu mình ngồi trầm lặng chỉ 1 phút thì sẽ nhận ra nhiều thứ mà mình cần phải sửa đổi nó !

Con người không có ai là hoàn thiện cả …chính mình cũng vậy

SỐng ….đừng đòi hỏi là người đó phải tốt ..trong khi chính mình cũng chưa chắc gì là 1 người tốt !

Thấy 1 người thường đi chùa chưa chắc gì người đó đã tu hoặc thấy 1 người ăn chay trường cũng chưa chắc gì người đó đã tốt … Người tốt hay xấu là ở tâm họ chứ không phải hình thức bên ngoài ,
Vì vậy đừng đánh giá ai trong khi mình chưa tiếp xúc với người đó …

MỘt người tốt không phải những gì người đó nói ra bằng miệng mà những gì người đó làm !

MỘt người tốt..họ làm những gì cho bạn sẽ không nhớ những gì mình đã làm và sẽ tha thứ những sai lầm mà bạn đã gây ra cho họ dù việc đó lớn hay nhỏ !

 A Di Đà Phật.

Trích lời Phật dạy.

Viết một bình luận