#291 Hành Trình ngày 17/10/2020 – 365 ngày: Hãy là một thỏi nam châm hạnh phúc.

Để thu hút những điều bạn muốn cho một cuộc sống hạnh phúc hơn, bản thân bạn phải trở thành một thỏi nam châm đầy hạnh phúc.Hạnh phúc sẽ thu hút hạnh phúc.

Để trở thành một thỏi nam châm hạnh phúc, bạn cần phải nói về hạnh phúc, suy nghĩ những điều hạnh phúc, và thực hiện những hành động đầy hạnh phúc đối với người khác.

Để khiến bản thân thực sự hạnh phúc, hãy làm thấy cả những gì bạn có thể để mang lại hạnh phúc cho người khác.

291 Hành Trình ngày 17/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 18/10/2019 – 365 ngày: Vì sao bạn luôn cảm thấy không hạnh phúc?


Viết một bình luận