#290 Hành Trình ngày 16/10/2020 – 365 ngày: Bạn đã thực hành kỹ thuật này chưa?


Hãy nhớ rằng, quy luật hấp dẫn không biết được rằng liệu bạn đang vờ như thể mình đã có được điều mình muốn, hay là bạn đã thật sự có được điều ấy. 




Vậy nên khi vờ cảm thấy như vậy, bạn phải cảm nhận như thể điều đó là sự thật.

Và một khi việc “vờ như thể” của bạn mang đến những cảm xúc thật sự, thì khi ấy bạn hiểu rằng mình đang thành công trong việc biến những điều bạn mong muốn trở thành sự thật.

290 Hành Trình ngày 16/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 17/10/2019 – 365 ngày: Ai sống bằng định kiến của ngày hôm qua thì sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người.


Trả lời