Hành trình 10 ngày liên tục 26/04/2017 – 7/5/2017 – 365 ngày: Khóa Thiền Vipassana đi vào thế giới bên trong.

 

Hành trình 10 ngày liên tục 26/04/2017 – 7/5/2017 – 365 ngày, thời gian tách rời mọi thứ không đưa về thế giới mỗi ngày sao hôm nay.

Hết thời gian hành trình quay lại, ''Mình làm 1 việc như thế nào thì mọi việc sẽ thế ấy'' sau 100 ngày là 10 ngày trong thế giới bên trong.

 

3 Trả lời “Hành trình 10 ngày liên tục 26/04/2017 – 7/5/2017 – 365 ngày: Khóa Thiền Vipassana đi vào thế giới bên trong.

  1. Pingback: Google
  2. Pingback: Google

Trả lời