https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3
Hành trình 10 ngày liên tục 26/04/2017 – 7/5/2017 – 365 ngày: Khóa Thiền Vipassana đi vào thế giới bên trong.

Hành trình 10 ngày liên tục 26/04/2017 – 7/5/2017 – 365 ngày: Khóa Thiền Vipassana đi vào thế giới bên trong.

 

Hành trình 10 ngày liên tục 26/04/2017 – 7/5/2017 – 365 ngày, thời gian tách rời mọi thứ không đưa về thế giới mỗi ngày sao hôm nay.

Hết thời gian hành trình quay lại, ''Mình làm 1 việc như thế nào thì mọi việc sẽ thế ấy'' sau 100 ngày là 10 ngày trong thế giới bên trong.

 

1 bình luận về “Hành trình 10 ngày liên tục 26/04/2017 – 7/5/2017 – 365 ngày: Khóa Thiền Vipassana đi vào thế giới bên trong.”

Viết một bình luận

Share