Hành trình 36 ngày 06/02/2017 – 365 ngày

Hành trình 36 ngày 06/02/2017 – 365 ngày.

 

“Hãy cố gắng trở thành người đầu tiên: người đầu tiên gật đầu, người đầu tiên mỉm cười, người đầu tiên khen ngợi, người đầu tiên tha thứ.”

Viết một bình luận