#277 Hành Trình ngày 03/10/2020 – 365 ngày: Bạn có quyền tự do lựa chọn lo lắng hay niềm vui.Việc hạnh phúc và vui vẻ trong phần lớn thời gian là một việc bạn có thể làm được. Bạn chỉ cần nhìn vào những đứa trẻ và quan sát niềm vui tự nhiên của chúng.Bạn sẽ thấy rằng những đứa trẻ rất tự do và chúng không có lo lắng gì, nhưng bạn cũng rất tự do! 

Bạn tự do lựa chọn sự lo lắng hay niềm vui, và dù bạn chọn điều gì thì bạn cũng sẽ thu hút chính xác điều ấy đến với mình.Nỗi lo lắng sẽ thu hút thêm lo lắng. Niềm vui sẽ thu hút thêm niềm vui..277 Hành Trình ngày 03/10/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 04/10/2019 – 365 ngày: Điều kỳ diệu sẽ đến với những người biết sự cho đi


Trả lời