CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN CẦU THANG MÁY

CỬA CHÍNH ĐỐI DIỆN CẦU THANG MÁY.

1/. Nguy hại: – Cầu thang đóng mở liên tục có thể hình thành nên sát khí, hút
hết khí vận trong nhà đi- – – – > gia đình bất hoà.


2/. Phương pháp hoá giải: – Đặt bình phong hoặc huyền quang vào cửa, hoặc
đặt một đôi kỳ lân, hoặc hai sư tử hai bên cửa chính để đầu hướng vào cửa thang máy.

Viết một bình luận