#017 Hành Trình ngày 17/1/2021 – 365 ngày: Bạn có thể lựa chọn ngay giây phút này.Chúng ta hoàn toàn tự do trong việc lựa chọn bất cứ điều gì mình muốn. Sức mạnh nằm trong tay bạn ngay lúc này, và bạn là người thực hiện chọn lựa xem mình sẽ sử dụng sức mạnh ấy như thế nào trong cuộc sống.

Bạn có thể lựa chọn:

Sống hạnh phúc ngay trong hôm nay, hoặc để lại điều đó cho ngày mai. 

Điều nào sẽ khiến bạn cảm thấy tốt hơn? Đó là lựa chọn của bạn.


017 Hành Trình ngày 17/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 17/1/2020 – 365 ngày: Việc trên đời vốn chẳng có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có đáng làm hay không mà thôi.


Viết một bình luận