#016 Hành Trình ngày 16/1/2021 – 365 ngày: Sự thay đổi bắt nguồn từ đâu.
Quy luật hấp dẫn không có sự thiên vị. Nó hoạt động chính xác như một chiếc máy photocopy. 

Quy luật sẽ tiến hành sao chép những gì bạn suy nghĩ và cảm nhận trong mọi thời điểm, và sau đó nó sẽ gửi lại cho bạn các bản sao chính xác của những thứ đó – và chúng sẽ tạo nên cuộc sống của bạn. 

Chính điều này khiến bạn có khả năng thay đổi toàn bộ thế giới này một cách rất dễ dàng.

Để thay đổi thế giới bên ngoài, tất cả những gì mà bạn cần phải làm là thay đổi cách suy nghĩ và cảm xúc của mình, và quy luật hấp dẫn sẽ sao chép sự thay đổi ấy.

016 Hành Trình ngày 16/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 16/1/2020 – 365 ngày: Khi bạn đang nóng giận, không nên làm 8 điều này.


Viết một bình luận