#015 Hành Trình ngày 15/1/2021 – 365 ngày: Quá trình diễn ra trong tâm trí của bạn.


Gieo ý nghĩ gặt lời nói. 

Gieo lời nói gặt hành động. 

Gieo hành động gặt thói quen. 

Gieo thói quen gặt tính cách. 

Vậy nên hãy cẩn thận kiểm soát những suy nghĩ và những tác động của nó. Hãy để những ý nghĩ ấy đâm chồi nảy lộc từ tình yêu thương, hãy để những ý nghĩ ấy hướng về mọi sự sống.”

ĐỨC PHẬT (khoảng năm 563 TCN – 483 TCN)

015 Hành Trình ngày 15/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 15/1/2020 – 365 ngày: Ở đời có 3 điều cần làm: Không hiểu thì không nói vội – Hiểu rồi cũng đừng nói nhiều.


Viết một bình luận