Hành Trình 6 ngày 06/1/2018 – 365 ngày.

Bạn có khả năng yêu cầu bất cứ điều gì. Và dưới đây là những điều bạn có thể nói để yêu cầu các ý nghĩ tiêu cực biến mất khỏi tâm trí mình:

"Hãy biến mất đi! Ngươi không phải là một phần của ta. Ta là một thực thể Tinh thần. Ta chỉ chứa đựng những ý nghĩ tốt đẹp và hoàn hảo của một Tinh thần."

Không có điều gì chính xác hơn thế.

1 bình luận về “Hành Trình 6 ngày 06/1/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận