#355 Hành Trình ngày 20/12/2020 – 365 ngày: Điều chỉnh cảm xúc của bạn.

Khi bạn cảm thấy như thể bạn đã có được điều mình muốn ngay bây giờ, và cảm xúc ấy chân thật đến nỗi bạn cảm thấy rằng dường như mình đã thật sự có được nó rồi thì khi ấy, bạn đang có niềm tin rằng mình đã nhận được, và bạn sẽ nhận được.
355 Hành Trình ngày 20/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 21/12/2019 – 365 ngày: Đời người có 7 chữ vàng có thể làm “vốn liếng” cho cả cuộc đời.


Viết một bình luận