#356 Hành Trình ngày 21/12/2020 – 365 ngày: Sự phản hồi của vũ trụ với suy nghĩ của bạn.


Suy nghĩ chứa đựng lực hút, và mỗi suy nghĩ mang một tần số. Khi bạn nghĩ đến điều gì đó, thì những điều ấy sẽ được phát ra đến Vũ trụ, và chúng sẽ thông qua lực hút của mình để thu hút tất cả những thứ tương tự có cùng tần số với chúng. 


Và tất cả mọi thứ được gửi đi sẽ quay trở lại với nguồn đã phát ra chúng – chính là bạn.

356 Hành Trình ngày 21/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 22/12/2019 -365 ngày: Muốn đi đến thành công, đừng vội vàng bỏ lỡ 4 bài học quý báu này


Trả lời