Hành Trình 7 ngày 07/1/2018 – 365 ngày.

Vào khoảnh khắc khi được sinh ra, bạn đã có một người đồng hành tối cao, người luôn luôn ở bên bạn trong suốt cuộc đời. Người đồng hành tối cao này có khả năng vô cùng lớn, với vô số những phương thức và công cụ để làm bất cứ điều gì bạn mong muốn.

Thời gian không phải là khó khăn, kích thước không phải là vấn đề, và không gian không có nghĩa lý gì đối với người đồng hành tối cao này. Không có điều gì mà người này không thể làm cho bạn.

Và tất cả những gì bạn phải là làm tuân theo những quy luật tối cao ấy. Hãy đưa ra yêu cầu, sau đó hãy thật sự tin tưởng ngay trong khoảnh khắc mà bạn yêu cầu, tin rằng điều mà mình mong muốn đã trở thành sự thật rồi

Hãy tưởng tượng mà xem – cả Vũ trụ Tối cao này đang vận hành vì bạn!

Trả lời