Ngô Văn Hiếu-Thay đổi cuộc đời bằng cách dễ dàng nhất 3 sự Lựa Chọn:

Thay đổi cuộc đời với 3 sự Lựa Chọn:

THE POWER OF CHOICE:
 (Learnt from Tony Robbins)


#1: What are you going to focus on?
#2: What does this mean?
#3: What are you going to do?

1 bình luận về “Ngô Văn Hiếu-Thay đổi cuộc đời bằng cách dễ dàng nhất 3 sự Lựa Chọn:”

Viết một bình luận