#337 Hành Trình ngày 02/12/2020 – 365 ngày: Kiểm tra lại bạn đang “muốn điều gì”!

Quy luật hấp dẫn luôn luôn chính xác. Và nếu bạn không nhận được điều mình muốn, thì đó chỉ bởi vì bạn đã không sử dụng đúng quy luật hấp dẫn.

Thay vì mang lại những thứ mà bạn mong muốn, thì bạn lại đang tạo ra một quá trình để không mang lại thứ mình muốn.

Nhưng dù là như thế nào, thì bạn cũng đang tạo ra một điều gì đó.

Quy luật không bao giờ sai sót, và nó luôn luôn phản hồi lại bạn.
337 Hành Trình ngày 02/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 03/12/2019 – 365 ngày: Miệng là của người khác, cuộc đời của chính mình, đừng chỉ vì một câu nói

Viết một bình luận