#338 Hành Trình ngày 03/12/2020 – 365 ngày: Cái chúng ta thực sự nhìn thấy.

“Tất cả những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là hình bóng phản chiếu của những điều chúng ta không nhìn thấy.”TIẾN SĨ MARTIN LUTHER KING JR. (1929-1968) – Measure of a Man

338 Hành Trình ngày 03/12/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 04/12/2019 – 365 ngày: Nghĩ đơn giản, sống đơn thuần, để có một cuộc đời an nhiên…

Viết một bình luận