Ngô Văn Hiếu-Website push notifications

Thông tin quyển sách:

Website push notifications là những tin nhắn có thể click vào được mà một website có thể gửi cho những subscriber của mình, trực tiếp trên máy tính hoặc thiết bị di động của họ. Thời gian gần đây bạn có thường xuyên nhìn thấy 

thông báo này: Website Push Notifications là một cách mới để:
 Chuyển đổi người truy cập vào website thành 
người thường xuyên truy cập vào website.
 Chuyển đổi người thường xuyên truy cập vào 
website thành Lead.

Nhận đăng ký sách, Tại đây:

Tác giả:

Cảm ơn, Hoàng Bá Tầu

Co-Founder Success Oceans.

Viết một bình luận